Бүх оддын тоглолт (All Star)

Бүх оддын тоглолт (All Star)-г 2018 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр МУИС-ын спорт зааланд зохион байгууллаа.